มาดูราคาอัตราแลกเปลี่ยน Forex เช้านี้ กัน ครับ
Update ราคา ล่าสุด หลังจากผมเลิกงาน นะ ครับ
EUR/USD = 1.2915 ลดลงจากเมื่อ เช้าเยอะ ครับ 
GBP/USD = 1.6199 ลง
USD/CHF =0.9373 เพิ่ม
USD/JPY = 77.88 ลง 
Gold/USD = 1765.45 ลง
ถ้าเทียบ กราฟ จากเมื่อเช้า จะเห็นนะ ครับ ว่า ราคา มัน ติดลบ ลงมา มันมีเหตุผล ที่อธิบายในทางเทคนิคได้ ครับ
ไว้ จะเล่าให้ ฟังในโอกาศต่อ ไป
Advertisements