แนวโน้มทองคำ Gold/USD
25 กันยายน 2555
ราคา ทองคำ วันนี้ อยู่ที่ 1763 $ / ออนซ์ นะครับ จากรูป มัน คือ Pattern หนึ่ง ของกราฟ ทางเทคนิค ครับ ที่ท่านเห็นนั้น คือ กราฟ Day ครับ หมายถึง 1 แท่งเทียน มีค่า 1 วัน ครับ ท่านเห็น ตรงเส้นสีแดงใหม ครับ นั่นแหละ แนวต้าน ใหญ่ เลย แหละ ครับ ผมขอทำนาย ไว้ เลย นะ ครับ ว่า รอบนี้ ไม่มีทางผ่าน แนวต้านนี้ ไป ได้ ตอนนี้ ผม แนะ นำให้ เซล Short ได้ เลย ครับ แล้ว ก็ TP ตามเส้น Fibonanci ที่ผมขีดไว้ 
   ทำไม หรือ ครับ เพราะ ลักษณะนี้ คือ การ ก่อตัว ของ Tripple Top ครับ ธรรมชาติ ของกราฟ ลงแน่นอน ครับ แต่ ลงเยอะ ลงน้อย ผม ไม่อาจฟัน ธงได้ แต่ ที่ แน่ๆ ลูกศร สีชมพู ที่ผม ขีดไว้ มาแ่น่ ครับ
วันนี้กลับจาก ทำงาน ดึก ครับ นอนก่อน นะ ว่างๆ จะ แมาแชร์เทคนิค ให้ อ่านกัน ครับ
Advertisements