เส้นเทรนไลน์
เส้นเทรนไลน์ ราคา
กราฟที่เห็น ผม อยากให้เห็นว่า ธรรมฃาติ ของ กราฟ Forex นั้น จะมี ขึ้น และ มี ลง ครับ แต่ ก็ จะมีเทรนให้ เล่น ตลอด สิ่ง ที่ แนะนำ คือ เทรด ตามเทรน ลองหัก ลาก เทรนด์ ไลน์ ดู ก่อน ครับ ลอง ไล่ดู แต่ ละ
 TF หรืิอ Time frame ตั้ง แต่ 
  TF1 = Time Frame 1 นาที หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 1 นาที
  TF5 = Time Frame 5 นาที หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 5 นาที
  TF15 = Time Frame 15 นาที หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 15 นาที
  TF30 = Time Frame 30 นาที หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 30 นาที
  TF 1H = Time Frame 1 ชม  หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 1 ชั่วโมง
  TF 4H = Time Frame 4 ชม  หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 4 ชั่วโมง
  TF 1D = Time Frame 1วัน  หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 1 วัน
  TF 1W = Time Frame 1 อาทิตย์  หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 1 อาทิตย์
  TF 1M = Time Frame 1 เดือน  หมายถึง แท่ง เทียน 1 แท่ง คือการวิ่ง ของ ราคา ใน 1 เดือน
   ผม แนะนำให้ ลอง ขีดเส้น ไทรนไลน์ จาก TF ใหญ่ๆ ไป หา TF เล็ก ๆ ก่อน นะ ครับ เพราะ TF ใหญ่ๆ นั้น มอง ออก ง่าย ส่วน TF เล็กๆ เอา ไว้ พิสูจน์ ฝีมือการ ลากเทรนไลน์ ของ เท่าน เอง ครับ
  
  สำหรับผมแล้ว เส้นเทรนไลน์ คือ เครื่องมือทีั่ ทรางพลัง ที่สุด สำหรับผม แล้ว ครับ ไม่ ต้อง ใช้ อะไรมาก แค่ ลากก็ทำกำไร แล้ว อย่าลืมใส่ MM (money management) ลงไป ท่านก็จะมีกำไร อย่าง ยั่งยืน ครับ เดี๋ยว เอาแค่นีั้ ก่อน นะครับ วันหลัง ผม จะ มา สอน วิธีการขีดเส้นเทรนไลน์ โดยละเอียด ครับ
  
Advertisements