EUR/USD เกิด อะไร ขึ้น
ศุกร์ 28 กันยายน 2555
กราฟล่า สุด ครับ
     EUR/USD วันนี้ เกิด อาการ กราฟ ดิ่ง อย่าง ที่เห็น อย่างพึ่งตกใจ กัน นะ ครับ เพราะ เป็น ช่วง วันศุกร์ สัด สัปดาห์สุด ท้าย ของ สิ้นเดือน เกิด จากการ ประกาศตัวเลข การ จ้างงาน ภาึเกษตร กรรม ของ สหรัฐ ครับ นักลง ทุน ส่วนใหญ่ ก็ รอ ข่าว นี้ บางคนจะรวย จะ จน จาก การเสี่ยง ดวงก็ วันนี้ ครับ แต่ผม ไม่แนะ นำ นะ ครับ ถ้า จะ เล่น อย่า ลืม MM Money management ก่อน การเปิด ทุก ออเดอร์ 
  แต่ จาก กราฟ นี้ ให้ สัง เกตุ อย่างนะ ครับ อันนี้ ผม ใช้ กราฟ TF15 จะ เห็น ได้ ชัด วัน เกิด เทรน ขึ้น และเทรน ขาลง ในภาพเดียวกัน เมื่อลงมาเจอ เทรนไล์ หรือ ขึ้น ไปเจอ เทรนไลน์ ก็ จะ ต้อง ปรับ ตัว ลง อย่างทีั่ เห้น ผม ถึง บอกไง ครับ ว่า มัน เ้ป็น เครื่องมือทีั่ ทรงพลัง ที่สุด 
   ลองไป ขีดๆๆ ลาก ๆ ดูครับ
Advertisements