ลักษณะกราฟ Forex รูปแบบกราฟ รูปแบบกราฟ Forex ที่ควรรู้จัก

ลักษณะกราฟ Forex รูปแบบกราฟ รูปแบบกราฟ Forex ที่ควรรู้จัก
 
      ในบทนี้มาทำความเข้าใจกับลักษณะของกราฟ ในตาราง Metatrader  4 กันดีกว่านะครับ เพื่อความเข้าใจในการอ่านกราฟ และตีความหมาย ซึ่งลักษณะกราฟนี้ เป็นพื้นฐานทั่วไปที่ควรรู้เพราะนอก จาก ตลาด Forex แล้ว ตลาดหุ้น หรือ ตลาด อื่นๆ ก็ใช้ กราฟ ลักษณะ เดียวกันนี้ในการคาดการณ์ อนาคต และทิศทางของราคาได้ ดังนั้น Thai forex ควรจะเข้าใจความหมาย ของ ลักษณะกราฟ ก่อน ครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่า 
  กราฟ นั้นมี อยู่ 3 แบบ หลักๆ ด้วยกันดังนี้ ครับ
 1. Line Chart คือ กราฟ ลักษณะเป็นเส้น ขึ้นลงตามราคาตลาด
 2.Bar chart คือ กราฟ ลักษณะ เป็น Pin bar มีราคา เปิด ปิดในแต่ ละ ช่วงเวลา
 3.Candle stick Chart คือ กราฟในลักษณะแท่งเทียน มีราคาเปิด ปิด ในแต่ละช่วงเวลาเหมือนกับ Bar chart 
                      นัก เทรด นิยมใช้ กราฟ แท่งเทียนนี้ ในการวิเคราะห์แนวโน้มมากที่สุด
 
มาดู ภาพ ประกอบ กันเลยดีกว่า ครับ 
 
Line Chart
ในแนวนอนของกราฟ คือ ช่วงเวลา ในแนวตั้งของกราฟคือราคา 
 
 
Bar chart
Bar chart การอ่านกราฟ ในแต่ละแท่ง ของ Bar chart หมายถึงราคาเปิดราคา ปิดในแต่ละช่วงเวลาที่เราเลือกสมมุติเราเลือก TF15 นาที นั่นหมายความว่า ในแท่ง นั้น แสดงถึงราคาที่วิ่งขึ้นลง ใน ช่วงเวลา 15 นาที ใน  ด้านซ้ายมือของเรา คือราคาเปิด ส่วนด้านขวามือของเรา คือราคาปิด เสมอ
 
       แท่งกราฟ Bar chart สีแดง หมายถึง ราคาปิด ในช่วงเวลา 15 นาที อยู่ ต่ำกว่า ราคาเปิด
       แท่้งกราฟ Bar chart สีเขียวหมายถึง ราคา ปิด ในช่วงเวลา 15 นาที อยู่ สูงกว่า ราคาเปิด
       ล่างสุด ของแท่ง Bar chart คือ ราคา ต่ำสุด ของช่วงเวลา 15 นาที
       ด้านบนสุด ของแท่ง Bar chart คือ ราคาสูง ที่สุดของช่วงเวลา 15 นาที
       เมื่อจบ แท่ง Bar Chart ในแต่ละแท่ง ก็จะเริ่มแท่งใหม่ เสมอ 
 
มาดูลักษณะของ Bar chart จากกราฟ จริงๆ กันครับ
จะเห็นว่า กราฟ จะเป็นลักษณะ ต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆ ตามช่วงเวลา และ ราคา 
แกน X คือ ช่วงเวลา แกน Y คือราคา อัตราแลกเปลี่ยน
 
มาต่อกัน ลักษณะกราฟ แบบสุดท้ายกันเลย ครับ ซึ่ง เป็น แบบที่นักลงทุนชอบใช้มากที่สุด


Candle Stick Chart
กราฟ แท่งเทียน
 
Candle Stick Chart หรือ กราฟแท่งเทียนนั้น หลักการคล้ายๆ กับ Bar chart มี ราคาเปิด ราคาปิด มี High low การอ่าน Candle Stick chart ก็คล้ายกัน คือ มีราคาเปิด มีราคา ปิด มี ราคาสูงสุด ( High) มีราคาต่ำสุด (low) การอ่าน คือ สมมุติ เราเลือก Time frame 1 ชั่วโมง
 
           Candle stick สีแดง หมายถึง ราคาปิดในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงอยู่ต่ำกว่าราคา เปิด
           Candle stick สีเขียว หมายถึง ราคาปิดในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง อยู่สูงกว่าราคาเปิด 

           ล่างสุด ของแท่ง Bar chart คือ ราคา ต่ำสุด ของช่วงเวลา 15 นาที
           ด้านบนสุด ของแท่ง Bar chart คือ ราคาสูง ที่สุดของช่วงเวลา 15 นาที
          เมื่อจบ แท่ง Candle Stickในแต่ละแท่ง ก็จะเริ่มแท่งใหม่ เสมอ 

มาดูลักษณะของ Candle Stick Chart จากกราฟ จริงๆ กันครับ
จะเห็นว่า กราฟ จะเป็นลักษณะ ต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆ ตามช่วงเวลา และ ราคา 
แกน X คือ ช่วงเวลา แกน Y คือราคา อัตราแลกเปลี่ยน
 
 
บทเสริม
ใน ส่วน ของ TF หรือ Time Frame ใน กราฟ MT4 ถ้าท่านเลือก TF ใด ขึ้นมาเพื่ออ่านกราฟ แล้ว ถ้าท่านเลือกกราฟ แท่งเทียน  หรือ กราฟ Bar chart นั่น หมาย ความ ว่า ใน 1 แท่ง นั้นๆ หมายถึง ราคา เปิด-ปิด ราคา สูงสุด – ต่ำสุดใน 1 ช่วงเวลา นั้น สมมุติ ถ้า ท่านเลือก TF 1 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า ใน 1 วันนั้น จะมี กราฟ ทั้งหมด 24 แท่งที่ เกิดขึ้นใน รอบ 1 วัน.
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s