การเข้า Order EUR/USD 9 ตุลาคม 2555

การเข้า Order EUR/USD 9 ตุลาคม 2555
เช้านี้ ผมเข้า Order Eur/Usd ครับ จากเทคนิคเส้นเส้นเทรนไลน์ เข้า Short พร้อม ตั้ง TP และ SL
เดี๋ยวเ็ย็นนี้มาดูผลกัน พร้อมเหตุผลในการเข้า 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s