Update การเข้า Order EUR/USD 9 ตุลาคม 2555
อัพเดท ครับ ผลของเทคนิคการเทรด แบบใช้วิธีการขีดแค่เส้่นเทรนไลน์ จากกระทู้เมื่่่อเช้า

การเข้า Order EUR/USD 9 ตุลาคม 2555

มาดูผลกัน ก่อน เลย ครับ กลับมา กำลัง ใกล้ TP พอดี จะเห็นว่า ตรง Profit จะเป็นสีเขียว หมายความว่า ถ้าวิ่งอีก ประมาณ 10 pips ก็จะ Take profit ปิด Order นี้ ได้ พอดี
เปลี่ยนเสื้้่อผ้าเดินไปเดินมาไม่ประมาณ 5 นาที เดินกลับมา Take Profit ไปแล้ว
Demo Account
    ในรูป จุดที่ 1 คือ Order ทั้้ง สอง ที่ ปิดล่าสุด ออเดอร์แรก ปิด บวก +620 $ 
                                          Order ที่สอง ปิดบวก + 700 $ 
              จุดที่ 2 คือ Profit ของการเทรด ทั้้งหมด โดยทั้งหมดนี้ อยู่ในหน้า Account History ครับ
 จาก ที่ ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับ ว่า เหตุผลใด ที่ ผมเข้า Order Sell เมื่อเช้า

การเข้า Order EUR/USD 9 ตุลาคม 2555

ผมขอใช้รูปเดิมของกระทู้ ที่ ปิด Order ที่ 620 มา อธิบายการเข้า Sell Order นะครับ
การเข้า Sell ด้วยเหตุผล 2 ข้อ ด้านบน ครับ
1.หลุดแนวรับที่ แข็งแรง ซึ่งเมื่อก่อนเป็นแนวต้าน ที่ แข็งแรง แต่เป็นแนวรับ ตาม ทฤษฎีแล้ว จะไม่สามารถ ผ่านมาง่ายๆ อย่าง เด็ดขาด แต่ ราคากลับวิ่งทะลุมาอย่างง่ายดาย แล้ว Rebound กลับไป ตามลักษณะกราฟ ทางเทคนิืค 
2.หลุดเทรนไลน์ ที่ 1 ชม หลุด ตรง เส้น ขาว ด้วยเหตุผลนี้ ผม จึง เข้า Sell ตอนเช้าและ ทำกำไร ได้ใน ที่ สุด 
  
 สรุป เทรด Demo มาสองวันแอคเค้านี้ ยังไม่พลาด ใช้ แค่เทคนิค Trend Line ก็ กำไรทั้้ง 2 Order ครับ 
         หาก อยากเรียนรู้ เกี่ยว กับการลากเส้นเทรนไลน์และ เทคนิค การใช้ เทรนไลน์ 
          คลิกที่นี่ ครับ การวิเคราะห์กราฟ Forex  พบกันใหม่ กระทู้หน้านะครับ
Advertisements