รูปแบบ กราฟ Forex Divergence การกลับตัว
 
        มาดูเทคนิคการเทรด Forex อีกแบบหนึ่ง ครับ เรียกว่าการดู สัญญานการกลับตัวของกราฟ หรือ Divergence 
        Divergence หรือ สัญญาการกลับตัวเป็นเทคนิคการเทรด Forex แบบหนึ่งที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงแต่บางทีก็เิกิดความผิดพลาดได้บ้างขึ้นกับ ปัจจัยหลายอย่างแต่ จากประสบการณ์ ผมความแม่นยำของการสังเกตุ Divergence นี้ ค่อนข้างสูง ประมาณ 80 % เลยทีเดียว ครับ 
      การกลับตัวของ กราฟ Forex หรือ สัญญาน Divergence นั้น หลักการสังเกตุ คือ การขัดแย้งกันของเทรนกับ อินดิเคเตอร์ บางตัวในที่นี้ ผมขอ ยกตัวอย่าง Indicator stoch กับกราฟ โดยใช้ร่วมกับการลากเส้น เทรนไลน์ของกราฟ ครับ เมื่อเกิดการขัดแย้งกัน ของ เทรทั้งสองก็ มีความเป็นไปได้ว่า กราฟ อาจเกิด การกลับตัวขึ้น จากเทรนล่าสุด ใน Time frame นั้นๆ ครับ ลองสังเกตุ ดู ครับ เอา ไ้ว้ เป็นเทคนิคหนึ่ง ประกอบ การตัดสินใจในการเข้าเทรด นะครับ อย่า เอาเป็น Main หลัก การเทรด ที่ดี ตัอง รู้จักที่จะเป็นทั้งผู้ตาม และ ผู้ สวน อย่างมี ระบบ อย่าวู่วาม ครับ ลองดู รูป ตัวอย่างด้านล่าง ครับ
 
exnesslogo
Advertisements