อัพเดท การเทรด Forex EUR/USD 13 ตุลาคม 2555
 ผลของ การเทรด Forex เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ซึ่งวันนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ตลาด ได้ ปิด ไป ตั้งแต่ ตี 4 ของวันที่ 13 ไปแล้ว และ Order ของ EUR/USD ที่ เปิด ไว้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ก็ ได้ ถูก ปิด เมื่อคืนนี้ เช่นกัน ครับ มาดูกัน เลย ว่า ผลของการใช้ เทคนิคการเทรด Forex แบบง่ายๆ คือ การเทรด Forex แบบใช้ เทคนิคเทรนไลน์นั้น เป็นอย่างไีร บ้าง มาดูกัน เลย ครับ
           

         จากรูป นะครับให้ ดู Order สุดท้าย นะ ครับ 850 $  นั่่น คือ ผลของ Order สุดท้ายที่ปิด เมื่่อคืน ด้วยเหตุผลทีี่ว่า รูปแบบ ของกราฟ น่าจะประตัวเป็นขาลง เนื่องมาจาก ไม่สามารถ ที่ จะ ขึ้นไป ยืนอยู่ เหนือ Fibo 61.8 ตามรูป ข้างล่าง ครับ จากรูปผมได้ วััด Fibo ไว้ ก่อนหน้านี้ แล้ว และกราฟ ราคาก็ไม่สามารถไปยืนเหนือจุดนั้นได้ อย่างที่บอก จะสังเกตุเห็นนะครับ ว่า ราคาได้ ทะลุขึ้นไป 1 รอบ แต่กลับตกมาอย่างแรง สังเกตุได้จากแท่งเทียน ยาว ลงมา ครับ ด้วยเหตุนี้ ผมจึง ปิด Order ของ Demo แอคเค้านี้ เพื่อที่ จะ ทำกำไร ครับ รวมผลการเทรด Demo ในอาทิตย์ นี้ สาม วันตาม ภาพด้านบนครับ ส่วน ผล รวม กำไรทั้งหมด อยู่ใน ภาพ ที่ 2 ด้าน ล่าง ครับ
                        Order 1 = +63 Pips กำไร 620 $ ลบ ค่้า Swap -13.51 $
                        Order 2= + 70 pips กำไร 700$ ไม่มีค่า Swap
                        Order 3= + 86 Pips กำไร 850$ ลบค่า Swap-10.24 $
                        กำไรรวม 2145.65 $ ตอนนี้้ พอร์ต มี Balance ที่ 10000+2145.65 = 12145.65 $
          จาก Order ทั้้งหมดที่เห็นนะครับ ใช้ เพียงเทคนิคการเทรด Forex แบบใช้ เทรนไลน์เท่านั้น ครับ จะเห็นว่า ทั้ง สาม Order มี ทั้ง Buy และ Sell ไม่ได้ เกิด จากการเข้า ถูกช่วงของเทรน เท่านั้น ครับ สรุปว่า การใช้ เทคนิคการเทรด แบบ เทรนไลน์นั้น สามารถที่จะให้ forex Trader พอจะ ทำนาย อนาคตของกราฟ ให้มีแระสิทธิภาพ ในระดับ 1 ครับ แต่ ก็ต้อง มีประสบการด้วย ครับ 
 หาก อยากศึกษาการเทรด forex แบบใช้ เทรนไลน์ เบื่้้องต้น Click
Advertisements