ทคนิคการเทรด การทำกำไร Forex เทรนไลน์+ Fibo
                 วันนี้้มาดูิและทดสอบ เทคนิคการเทรด forex แบบ เทรนไลน์ + Fibo ครับ ผมเข้า  Order eur/usd ของวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ตอนนี้ ผม Buy ไป 2 Order ครับ ด้วยเหตุผลตามรูป ดังนี้
จากภาพเทคนิคการเทรด Forex ที่ผมใช้ตัดสินใจในการเทรด เ้ข้า สอง Order นี้้นะครับ
         1.จุดที่ 1 เทรนไลน์ ขนาดเล็ก หลุดมาแล้วพุ่งทันที ครับ การพุ่งลักษณะนี้ เหมือน Breakout ครับ
         2. จุดที่ 2 เทรนไลน์ ใหญ่ได้หลุดขึ้นไปทันทีหลังจาก หลุด ที่ เทรนไลน์ ย่อย
            จากการประเมิน ครับหลังจากนี้ น่าจะเกิด Breakout ต่อเนื่อง ครับ ตอนนี้ เกิดการพักตัวอยู่
  มาดู การหาจุด TP SL โดยการใช้ Fibo ดู ครับ
            ผมลาก Fibo ที่ TF 4 Hr จากนั้น ก็จะได้ ตามนี้ ครับ
       Order ที่ 1 SL ผมอยู่ ที่ fibo 61.8 หรือ ราคา 1.2975 TP อยู่ที่ fibo 161.8 หรือ ราคา 1.3195
       Order ที่ 2 SL ผมอยู่ ที่ fibo 61.8 หรือ ราคา 1.2975 TP อยู่ที่ 261.8  หรือ 1.3471ดู ที่กราฟ Day ครับ
มาดูรูปด้าน ล่าง การใช้ Fibo ที่ กราฟ Day ผมก็ใช้ Fibo จากกราฟ 4 ชม ครับ แต่ พอ เป็นกรา Day จะ เห็นเป้าหมายได้กว้าง ขึ้น
วันนี้ขอจบเรื่่องเทคนิคการเืืทรด forex แบบ เทรนไลน์ และ Fibo ก่อน ครับ เดี๋ยวมาติดตามผลกันครับ จะบวกจะลบ ก็คือการเรียนรู้ การเทรด Forex ให้ได้กำไร ต้อง อย่าโลภ ครับ สวัสดี ครับ
exnesslogo
Advertisements