วิเคราะห์แนวโน้มกราฟ Forex EUR/USD วันพุธ 20 สิงหาคม 2557

 

สวัสดี ครับ ทุกท่าน หลังจากเมื่อ วานกราฟเจอ ข่าวแดง และ กราฟ ลงมาเร็ว กว่า ที่ คาด ไม่ขึ้นไปให้ Sell ดังเป้าหมาย นะครับ วันนี้ กราฟ อยู่ ใน แนว โน้ม ขา ลง เต็ม ที่ เช่นเดียวกัน เมื่อวาน นะครับ
โดย มี ดังนี้ TF1,TF4,TFDay,TFweek,TF Month เป็นขาลงทั้งหมด ครับ แต่กราฟ ก็ จะชอบ หลอกก่อน เสมอ ครับ คือ การ รีบาว ตามเทคนิค จะรีบาวมาก รีบาวน้อย ก็ จะมีให้ เห็น ครับ เช่น ลักษณะ เมื่อวานก่อน ข่าว ออก แล้ว กราฟ พุ่งขึ้นไปก่อน ที่ เมื่อ ข่าว ออกราคาก็ เทลง มา จนผ่าน แนว รับ ทุกแนว รับ ที่ เคย ทดสอบ ทั้งหมด และ ตอนนี้ แนว รับ ต่างๆ เหล่า นั้น เมื่ออยู่ เหนือ ราคาปัจจุบัน ก็จะกลายเป็นแนวต้าน ทั้งหมด ครับ

  สำหรับ วันนี้ ครับ เน้น Sell เป็นหลัก โดย ราคา ที่กราฟ จะสามารถ ขึ้นมาได้ มีดังนี้ ครับ

  แนวต้าน 1 @1.3335
  แนวต้าน 2@1.3350
  แนวต้าน 3@1.3361 
  โดย ราคา เหล่านี้ Sell ได้ เลย ครับ จะเก็บสั้น เก็บ ยาว ยังไง ก็ลง ครับ

  จากนั้นเป้าหมาย มี ดังนี้ ครับ

 TP1@1.3301
 TP2@1.3282

 ดังนั้น กลยุทธวันนี้ Sell ครับ

วันนี้ โขคดีมีกำไร ทุกท่าน

อ่านต่อ www.traderider.com

Advertisements